Våre verdier

Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn
I Swoosh verdsetter vi forskjeller og mangfold. Selv om vi har ulik bakgrunn eller kommer fra forskjellige steder har vi alle felles merkevare, strategi og verdier. Vi er ett selskap.

Alle fortjener en mulighet til å jobbe
I Swoosh ønsker vi å se mennesker lykkes. Målet vårt er at Swoosh-plattformen skal gjøre det lettere å arbeide selvstendig og levere tjenester av høy kvalitet.

Stoltheten ligger i hvordan du gjør jobben, ikke hvilken jobb du har
I Swoosh ønsker vi alltid å gjøre en god jobb – uansett hvilken jobb det er. Dagens samfunn kjennetegnes av spesialisering og arbeidsdeling. For oss i Swoosh betyr det at alle jobber er like viktige.

Det er alltid mulig å lære mer, utvikle seg og bli bedre
I Swoosh er vi aldri utlærte. Uansett hvor mye kunnskap vi har, er det alltid mulig å lære mer. Vi deler ideer, kunnskap og erfaring med hverandre for å gjøre hverandre bedre.

Kortsiktig lønnsomhet er aldri viktigere enn miljøet
I Swoosh ønsker vi å gjøre renholdsprosessen mest mulig miljøvennlig. Vi vet at miljøtrusler er den desidert største utfordringen samfunnet vårt står overfor og vil være en del av løsningen.

Bli kunde